El període islàmic. Les illes Orientals i Manûrqa

Durant gairebé 400 anys, Menorca va pertànyer a les illes Orientals d’al-Àndalus, essent repoblada per àrabs i berbers.

La inestabilitat política va propiciar la refortificació de l’illa i la seva principal defensa, el Castell de Seint Agayz, es va ubicar en un dels punts més alts. Madina Manûrqa (Ciutadella) era el principal nucli urbà i on es trobava l’alcàsser del governador i la mesquita.

La major part de la població vivia dispersa en explotacions agrícoles i ramaderes: els rafals i les alqueries. Es varen implementar innovadors sistemes d’explotació de la terra i obtenció de recursos, com la sínia, per l’extracció d’aigua.

Després que el rei Jaume I conquerís Mallorca, Manûrqa (Menorca) va passar a ser depenent de la Corona d'Aragó, respectant-se la continuïtat musulmana a canvi del pagament d'un alt tribut establert al Tractat de Capdepera. L'últim rais musulmà de l'illa Abû Umar qui signà la rendició de l’illa al Tractat de Seint Agayz.

L’empremta islàmica encara es conserva a la nostra toponímia.