Pla d’activitats

La Llei 4/2003, de 26 de març, de Museus de les Illes Balears, estableix en l’article 6 que tot museu ha de presentar anualment el seu pla d’activitats, que n’ha de reflectir les accions en investigació, conservació, adquisició, divulgació i administració.

Posam a l’abast de tothom aquest pla de treball, que dona les pautes per a totes les accions que es duen a terme al Museu al llarg de l’any.