Accessibilitat

El Museu vol garantir entorns accessibles i inclusius per al públic en general i de les persones que hi treballen, tot donant compliment a la normativa vigent en matèria d'accessibilitat.
A més, el nostre museu pretén ser un espai de tothom però també per a tothom que ajudin a difondre els valors vinculats a la inclusió social i l’accessibilitat universal a la nostra cultura.
Vos oferim diversos serveis per a què la vostra visita sigui el més confortable possible.

Serveis generals i accesibilitat física

L’edifici on s’ubica el Museu disposa de tots els espais de circulació amplis i accessibles per garantir una visita confortable.

Recepció

Hi trobareu al mostrador personal del museu que us informarà de tots els serveis i de la programació.

Disposam de servei de consigna a diferents nivells.

Consulteu el plànol guia amb la informació destacada per millorar la vostra visita.

Portes automàtiques

Les portes d’accés a l’edifici i les sales, són automàtiques i degudament senyalitzades.

Ascensor

Disposam d’un ascensor públic amb capacitat de 8 persones amb numeració i directori visual i en braille. És totalment accessible en cadira de rodes.

Cadires de rodes i carrets de fillets/es

Es pot solicitar cadira de rodes i cotxet per filletes i fillets en prèstec gratuit.

Cadires-bastó portàtils

Les podeu agafar a l’entrada del museu i als accessos de les plantes de l’exposició permanent.

Espai familiar i de descans

L’espai familiar el trobareu al primer pis. És un espai confortable amb diversos jocs per gaudir en família. També és un lloc confortable per a l’alletament.

Claustre/bar

En el museu hi han altres espais per relaxar-se com el claustre o la zona de bar on també hi ha un espai de jocs per als més petits.

Sala d'actes

Es disposa d'un espai habilitat per persones amb mobilitat reduïda i d'una rampa d’accés a la tarima per conferències.

Sala didàctica

Es disposa de rampa d’accés a la sala didàctica.

Lavabos

Els lavabos són accessibles a la planta baixa del museu i disposen de canviadors de bebès.

Tots els lavabos tenen senyals d'emergència lluminosos i sonors.

Servei d’audioguies

Disposam d’un servei d’audioguies accessible disponible en el mòbil (en iOS i Android) on s’expliquen diversos objectes de l’exposició permanent amb subtitulació, audiodescripció i en llengua de signes (català, castellà, anglès i francès).

Accessibilitat visual

Portes

Les portes estan degudament senyalitzades per identificar-les.

Cans pigall

Està autoritzada l’entrada al Museu de cans guia i d’assistència.

Directorios

La il·luminació del museu és adequada i diàfana i els directoris i senyals d’orientació estan contrastats.

Vídeos

Els vídeos tenen espais auditius senyalitzats per a una millor amplificació del so.

Ulleres d’ampliació-lupa

Préstec d’ulleres de suport per amplificació de visió que s'han de solicitar a recepció (servei gratuit).

Visita tàctil a la prehistòria

Es poden sol·licitar visites amb reproduccions.

Accesibilitat auditiva

Recursos sonors

Tots els vídeos amb àudios del Museu tenen subtítols en tres idiomes (Català, Castellà i Anglès).

Bucle magnètic

Disposam de bucle magnètic per a persones amb audiòfons o implant coclear en el mostrador de recepció i a la sala d’actes.

QR vídeos amb llengua de signes i subtitulats

A l’inici de cada sala hi trobaràs un QR on podreu gaudir d’una introducció a l’època, amb subtítols i llengua de signes (LSC, LSE i LSI).

Servei de llengua de signes

Es pot sol·licitar el servei de llengua de signes en LSC i LSE amb 7 dies d’antelació tant per visites comentades com per activitats (en col·laboració Fundació per a Persones amb Discapacitats de Menorca).

Accessibilitat cognitiva

Espais del museu

L’edifici té espais diàfans i ben il·luminats per oferir sensació de benestar i confort i evitar situacions d'estrès. La senyalització d’accés i sortides dels espais és clara per rebaixar la sensació de desorientació.

Taulers de comunicació

A recepció disposam de taulers de comunicació amb pictogrames a disposició de les persones usuàries que ho necessitin.

Visites i tallers

Es poden sol·licitar visites i tallers adaptats a col·lectius amb diferents necessitats. Es poden concertar a través de la pàgina web d'APROPA CULTURA