Història del Museu

El precedent del Museu de Menorca fou l’antic Museu Municipal de Maó. Creat a partir d’un conjunt de donacions particulars, va obrir les seves portes el 1889 al Principal de Guàrdia. No és però fins el 23 de novembre de 1944 que es creà el Museu Provincial de Belles Arts a l’edifici de Can Mercadal, on també s’hi allotjà la Biblioteca Pública. El creixement de les col·leccions és notable gràcies a donacions i les excavacions promogudes per la Comissaria Insular d’Excavacions, una etapa que culminà Maria Lluïsa Serra, com a directora del museu. Als anys 80 i 90 del segle passat, el museu encetà un període canvis: es traslladà a la seva seu definitiva al convent de Sant Francesc, s’inicia una nova etapa d’investigacions arqueològiques i s’amplien els fons arqueològics i de belles arts. El 1998, obre les portes la primera exposició permanent del Museu de Menorca. Finalment, el 2015, amb la nova direcció de Carolina Desel comporta un nou rumb del museu, posant el públic al centre de la institució. El 18 de juliol de 2018 s’obriren les portes del nou Museu de Menorca.