Missió i objectius del Museu

Des dels seus orígens, l'any 1889, el Museu de Menorca ha complert amb l'alta missió d'exhibir, restaurar, conservar i investigar el patrimoni cultural de Menorca.

Missió

Exhibir, restaurar, conservar i investigar el patrimoni cultural de Menorca, que abasta des de la prehistòria fins a l’actualitat, al mateix temps que es transmet aquest llegat al públic menorquí i al visitant, a través d’activitats específiques, per tal de contribuir al coneixement de la història de Menorca i esdevenir un símbol de la seva riquesa.

Visió

Convertir-se en l'equipament museístic líder en la investigació, la conservació i la difusió del patrimoni històric de Menorca i ser reconegut com el centre de referència en polítiques de posada en valor, difusió i educació del patrimoni menorquí.