Plànol Guia

Totes les sales, serveis i instal·lacions del Museu.

Descarregar el plànol

Planta baixa

Sales

Exposició temporal
Audiovisual
Àrea Didàctica

Serveis

Recepció i botiga
Accés exposició permanent
Sala d'actes
Lavabos
Ascensor
Escala
Entrada de grups
Cafeteria

Primera planta

Sales

La prehistòria: els primers pobladors i la cultura Talaiòtica
En l'òrbita de Roma i el primer cristianisme
El període islàmic. Les illes Orientals i Manûrqa

Altres espais

Exposició temporal
El Museu de Menorca, una institució viva
Juguem amb la història
Biblioteca

Serveis

Ascensor
Lavabos
Escala

Segona planta

Sales

La conquesta cristiana i la baixa edat mitjana (segles XVI-XVII)
Sota l'Imperi d'Àustria (segles XVI-XVII)
El Segle XVIII: entre Espanya i Gran Gretanya
Menorca en el segle XIX
La gran transformació del segle XX

Altres espais

El Convent de Sant Francesc
Menorca, el paisatge com a patrimoni
Audiovisual

Serveis

Ascensor
Escales
Accés a Menorca el paisatge com a patrimoni