Quart de dinar

  • Número d'inventari: P1501
  • Emissor: Abu-Ishaq Ibrahim (II) Ibn Àhmad
  • Seca: Tunísia
  • Lloc de troballa: Castell de Santa Àgueda, Ferreries
  • Material: Or
  • Mides: Mòdul: 12 mm; Pes: 1 g
  • Context cultura: Edat Mitjana islàmica
  • Cronologia: 270-279 de l’Hègira (885-892 dC)

Quart de dinar d’or encunyat per Abu-Ishaq Ibrahim (II) Ibn Àhmad emir aglàbida d’Ifríqiya, regió del nord d’Àfrica que comprenia l’actual Tunísia i part d'Algèria. Va ser encunyada a Tunísia entre els anys 261 i 289 de l’Hègira (874-902 dC).

A l’anvers de la moneda trobem al centre del camp la llegenda «GALABA (VICTÒRIA)/MUHAMMAD/ENVIAT DE/DÉU/IBRAHIM». Al marge, llegenda circular «EN EL NOM DE DÉU ES VA ENCUNYAR (....) SETANTA I [DOS] CENTS».

En el revers de la moneda hi ha al centre del camp la següent llegenda «NO HI HA MÉS DÉU QUE/DÉU, ÚNIC/NO TÉ COMPANY. Al marge del revers de la moneda formant una llegenda circular molt retallada de la missió profètica de Mahoma: «MUHAMMAD ÉS L’ENVIAT DE DÉU, AL QUE ENVIÀ AMB LA GUIA I LA RELIGIÓ VERTADERA PER FER-LA PREVALDRE SOBRE TOTA ALTRA RELIGIÓ A DESPIT DELS POLITEISTES».

Bibliografia:

  • ROSELLÓ BORDOY, Guillem. Notas numismáticas: las acuñaciones de época islámica de Sa Nostra.. Palma de Mallorca: Conselleria de Cultura, 1988. Trabajos del Museo de Mallorca