Pla director

Actualment s'està treballant en la realització del Pla Director del Museu.