Publicacions

El Museu de Menorca, compromès amb la divulgació de la història de l’illa, edita periòdicament publicacions científiques, principalment de caràcter arqueològic, guies de les col·leccions, catàlegs de les exposicions temporals i publicacions del servei educatiu.

Aquestes publicacions t’oferiran l’oportunitat de conèixer interessants estudis sobre moments de la història de Menorca i els seus elements més característics elaborats per professionals reconeguts.
Totes les publicacions es poden trobar a la botiga del Museu.

Publicacions

1

Algunas consideraciones sobre los Sepulcros Megalíticos de Menorca. Lluís Plantalamor Massanet. 1975-1976 (esgotat)

Esgotat

2

Busto del Emperador Tiberio hallado en Mahón. Alberto Balil. 1985

3,30 €

3

El vaso de fondo alto menorquín. Estudio tipológico y decorativo. Jaime Sastre Moll. 1985

3,30 €

4

El jarrito picudo cicládico supuestamente hallado en Menorca. Celia Topp. 1985

5,10 €

5

El elemento púnico en la cultura talayótica. V. M. Guerrero, L. Plantalamor, C. Rita. 1986

Esgotat

6

Ferrer de Montpalau “Lo cavaller de Martinell”. Entre Jaume III de Mallorca i Pere IV d’Aragó. Gabriel Llompart. 1987

5,10 €

7

Prospecció arqueològica de la zona de Son Mercer (Ferreries-Menorca). M. Cristina Rita, Jaume Murillo.1989

4,10 €

8

L’ofici de mestre d’aixa a l’illa de Menorca. Cristina Andreu, Jaume Murillo. 1989

5,10€

9

Las barracas menorquina. Construcciones rurales de piedra seca. J. Sastre Moll. 1989

5,50 €

10

Assaig de catalogació dels molins de vent fariners de l’illa de Menorca. Antoni López Pons, Jaume Murillo Orfila. 1990

5,10€

11

Excavaciones de urgencia en la plaza de la Conquista de Mahón. Hallazgo de un basurero romano. M. Cristina Rita. 1990

5,10 €

12

L’arquitectura prehistòrica i protohistòrica de Menorca i el seu marc cultural. L. Plantalamor Massanet. 1992

51,10 €

13

El poblament de Menorca; de la prehistòria a la baixa romanitat (aproximació a una proposta d’anàlisi de distribució espacial). G. Juan Benejam. 1993

7,50 €

14

Les taules a Menorca. Un estudi arqueoastronòmic. Peter Hochsieder i Doris Knösel. 1995

17,43 €

15

L’aixecament planimètric del cap costaner de Cala’n Morell (Ciutadella-Menorca). G. Juan Benejam i L. Plantalamor Massanet. 1996

3,90 €

16

Les coves 11 i 12 de Cala’n Morell. G. Juan Benejam i L. Plantalamor Massanet. 1996

4,20 €

17

Les rajoles policromades del convent de Sant Francesc (Maó). Cristina Andreu Adame. 1996

9,60 €

18

Caracterització de la ceràmica pretalaiòtica de Menorca, mitjançant la datació per termoluminiscència. Jordi Garcia Orellana. 1998

8,41 €

19

El retaule de sant Antoni Abat. Estudi i restauració. Francesc Isbert Vaquer i Josep Pascual Peris. 1997

7,80 €

20

Cronologia de la prehistòria de Menorca (noves datacions de C14). Lluís Plantalamor Massanet i Marck Va Strydonck. 1997

5,40 €

21

Excavacions a la naveta d’habitació de Cala Blanca (Ciutadella). G. Juan Benejam i L. Plantalamor Massanet. 1997

10,80 €

22

Carta de Sever de Menorca. Anàlisi de les principals cites bíbliques. Josep Sastre Portella. 2000

9,02 €

23

Caracterització de les ceràmiques prehistòriques de l’illa de Menorca. J. Garcia Orellana, J. Molera Marimon i M. Vendrell Sanz. 2001

9,02 €

24

Biniai Nou. El megalitisme mediterrani a Menorca. Lluís Plantalamor i Josep Marquès. 2001

12,02 €

25

J. Vives Llull, l’home i el col·leccionista. Coordinació del catàleg Cristina Andreu i Francesc Isbert. 2001

22,00 €

26

El sepulcre d’Alcaidús. El megalitisme de Menorca en el context de la Mediterrània occidental. Lluís Plantalamor Massanet i Josep Marquès Moll. 2003

20,00 €

27

Son Real (santa Margalida-Mallorca). Informe de l’excavació arqueològica al sepulcre megalític. L. Plantalamor, J. Marquès, D. Ramis, I. Moll i S. Villalonga. 2004

9,00 €

28

Sant Tomàs (Es Migjorn Gran). L’hipogeu amb façana megalítica. L. Plantalamor, J. Moll, F. García i A. Puertas. 200

9,00 €

29

Talatí de Dalt 1997-2001. 5 anys d’investigació a un jaciment talaiòtic tipus de Menorca. G. Juan Benejam, J. Pons Machado i altres. 2005

18,00 €

30

Monument funerari de Son Olivares. Lluís Plantalamor Massanet, Sílvia Villalonga Garcia i Josep Marqués Moll. 2008

20,00 €

Catàlegs

1

2

Del megàlit a la naveta

2,00 €

3

Talatí de Dalt

1,50 €

4

Menorca i la mar a l’antiguitat

2,00 €

5

29 artistes a Menorca

6,00 €

6

Sa Raval des Castell

21,00€

7

Josep Vives Campomar

12,00 €

8

Francesc Hernández Mora al Museu de Menorca

5,00 €

9

Objectes per a l’altra vida. La col·lecció Humbert Ferrer (català/castellà)

12,00 €

10

Desenterrant el passat. Les excavacions arqueològiques a Cornia Nou (català/castellà)

15,00 €