Memòries i informes

Anualment el Museu presenta les seves memòries, on es fa una valoració de les accions que s'han dut a terme al llarg de l'any.

Pots consultar les memòries, descarregables en format PDF, on trobaràs informació detallada de les activitats dutes a terme a totes les àrees del Museu. Hi ha informació detallada de les tasques de restauració i conservació, una valoració econòmica, el llistat dels nous béns arqueològics i les noves adquisicions i donacions que s'han incorporat al fons del Museu.