Restauració i conservació

La missió del Departament de Conservació i Restauració és la de salvaguardar la col·lecció del Museu per a llegar-lo a les generacions futures en el millor estat de conservació possible. Permetent d'aquesta manera, complir amb les funcions pròpies del Museu com són la conservació i difusió de la col·lecció.

Una col·lecció composta per més de 250.000 béns culturals, i caracteritzada per la seva heterogeneïtat (tipològica i compositiva), ja que, al tractar-se d'un museu d'història, en ell es custodia pintura, escultura, document gràfic, material arqueològic i etnològic, de diferent naturalesa (orgànica i inorgànica).

Les dues línies d'actuació s'orienten a la conservació preventiva i a la conservació curativa i restauració dels béns culturals.

Conservació Preventiva

La conservació preventiva s'entén com tota actuació continuada que es realitza únicament en l'entorn del bé cultural (sense intervenció directa sobre ell), amb l'objectiu d'evitar o minimitzar els riscos potencials que poden posar en perill la integritat o estabilitat del bé cultural present tant a les sales d'exposició, com a les sales de reserva. Controlant d'aquesta manera, els diferents possibles agents de deterioració (ambientals, antròpics, etc)

Per a això, desenvolupem diferents actuacions:

 • Control de les condicions mediambientals: humitat relativa, temperatura, il·luminació
 • Revisió periòdica de l'estat de conservació dels béns culturals
 • Assessorament en el disseny d'exposició temporals
 • Supervisió en la manipulació i instal·lació de les obres d'art.
 • Sistematització de les sales de reserva.
 • Disseny i control de suports de les peces de les sales de reserva.
 • Supervisió dels béns culturals que entren en préstec: anàlisi de l'estat de conservació del bé cultural en el moment del seu ingrés i sortida del museu i control de l'obra durant la seva estada en el museu.
 • Supervisió dels béns que surten en préstec: control de les condicions ambientals de les sales de la institució prestatària, dels embalatges, de la manipulació i dels moviments externs de la peça. Funcions de correu, en cas de necessitat.
 • Redacció de Plans: com el Pla de Conservació Preventiva, i el Pla de Salvaguarda.

Més informació:
El Pla de Salvaguarda en el Museu de Menorca. Article Boletín GE-IIC. Abril 2022 (PDF)

Restauració

La Restauració, suposa la intervenció directa sobre el bé cultural, en cas de greus patologies, amb la finalitat de frenar i estabilitzar el seu estat de degradació, i retornar-li la llegibilitat (unitat potencial) seguint els criteris internacionals establerts de:

 • Mínima intervenció
 • Màxim respecte per l'original
 • Ús de materials innocus, no nocius per a la peça, i reversibles
 • Ús de tècniques discernibles

La diversitat de materials que custodia el Museu de Menorca, requereix de tractaments específics i individualitzats. Pel que cadascun d'ells necessita d'uns processos d'intervenció propis i precisos.