Punyal

  • Número d’inventari: 01456
  • Lloc de troballa: Ses Roques Llises, Alaior
  • Material i tècnica: Coure verda, fosa
  • Mides: Llarg: 6,6 cm; Ample: 2,3 cm; Gruix: 0,2 cm
  • Context cultural: Primers pobladors
  • Cronologia: 2200-1600 aC

Fulla de coure amb forma foliàcia i emmanegament de llengüeta estreta i diferenciada. La llengüeta presenta aletes laterals, i secció en H, produïdes per cops en fred a la zona del mànec. La fulla es plana, de tall batut, i possiblement està fosa amb motlle univalve, presentant una cara allisada i una altra amb bombolles. Aquest instrument aniria inserit a un mànec de fusta o os.

Aquest petit ganivet va ser recuperat a l'absis de la cambra funerària del sepulcre megalític de ses Roques Llises, juntament amb un punxó i restes de bols, vasos carenats i vasos troncocònic, ceràmiques comunes dels ambients funeraris d’aquest període.

Bibliografia:

  • ROSELLÓ BORDOY, Guillem; PLANTALAMOR MASSANET, Lluís; LÓPEZ PONS, Antoni. Excavaciones arqueológicas en Torre d´en Gaumés (Alayor, Menorca) I. La Sepultura megalítica de ses Roques Llises. 1980. Noticiero Arqueológico Hispánico nº8, pàg 71-138.
  • PLANTALAMOR MASSANET, Lluís. Fulles amb llengüeta calcolítiques en l´àmbit de les Illes Balears i Pitiüses. Palma de Mallorca: Govern de les Illes Balears, 2002. pàg 737 nº1; Homenatge a Guillem Rosselló Bordoy, Tom II, pàg. 733-743.