Olla amb tapadora

 • Número d’inventari: 15997 i 15998
 • Lloc de troballa: Torre d’en Galmés, Alaior
 • Material: Fang
 • Mides:
  • Olla: Alt: 16 cm; Diàmetre base: 12 cm; Diàmetre vora: 14,5 cm
  • Tapadora: Alt: 5 cm; Diàmetre vora: 16 cm
 • Context cultural: Talaiòtic final
 • Cronologia: 300-200 aC

Conjunt format per una olla i una tapadora. L’olla té el cos carenat i a la superfície presenta dues franges decoratives formades per triangles incisos. La base és lleugerament còncava i la vora és vertical, amb el llavi arrodonit. La tapadora és plana, amb la vora penjant i el llavi arrodonit. Al centre presenta una ansa vertical semicircular. Hem de dir que aquesta tapadora encaixa perfectament amb l’olla que acompanya.

Les peces van ser recuperades in situ reposant gairebé sobre la roca mare en el racó sud-oest de l’àmbit situat al nord del pati central del cercle 7 del poblat de Torre d’en Galmés. Ambdues peces estaven cobertes per un vas troncocònic invertit.

Aquestes olles carenades amb decoració geomètrica són pròpies del talaiòtic final de Menorca i la seva funció estaria relacionada amb el processament d’aliments, bé sigui com a recipient per conservar-los o bé com a estre de cuina.

Bibliografia

 • FERRER, A.; JUAN, G.; LARA, C.; PONS, J. (2011): El jaciment de Torre d’en Galmés (Alaior, Menorca). Les intervencions d’Amics del Museu de Menorca: Cercle 7 a III Jornades d’Arqueologia de les Illes Balears (Maó, 3 i 4 d’octubre, 2008). Menorca: CIMe, Llibres del Patrimoni Històric i Cultural 4, pàg. 109-117.
 • ANGLADA FONTESTAD, Montserrat ET AL; 2022: El Gust de Menorca. Cultura gastronòmica. Museu de Menorca