Mapa

  • Número d’inventari: 31004
  • Autor: Assiotti, Francis Aegidius
  • Material i tècnica: Paper (Gravat acolorit i gravat a l’aiguafort)
  • Cronologia: 1780

Mapa de  l’illa de Menorca  que pren la versió girada de l´illa. Conté dos requadres a baix de mapes més petits, el de les Illes Balears amb la costa de Marsella a Gibraltar, i el de la bocana del port de Maó, castell de Sant Felip  i GeorgeTown; aquest darrer també té una cartel·la molt decorativa d´un full girat i amb molt de text especificant els llocs.

Entre ambdós quadre explicatiu. A l´angle inferior dret cartel·la decorada, amb les armes angleses, vaixell i una llosa que sustenta una cartel·la molt barroca, amb motius vegetals, cintes, trofeus i l´escut del vescomte John Spencer de Althorp, del qual hi ha una inscripció amb el nom i que segurament va ser el mecenes.

Com novetat té una escala numèrica.

Aquest mapa està fet amb dues planxes, està il·luminat a mà i és un dels mapes més artístics de l’illa. També presenta  molts de detalls, com les vinyes. En canvi els topònims no estan tan elaborats, ja que mescla diferents idiomes (italià, anglès, francès i castellà).

Assiotti és actiu de 1762 a 1782. Segons Vidal Bendito és un mapa tècnicament més fiable al de la Rochette, ja que Assioti coneixia bé el terreny i estava al corrent de la cartografia oficial, perquè havia participat en el disseny del poble de Georgetown (Es Castell) juntament amb l’enginyer Mackellar.