Ginavet / Fulla metàl·lica

  • Número d’inventari: DC/2011/01/15
  • Lloc de troballa: Biniguardó, es Mercadal
  • Material: Bronze i os
  • Mides: Llarg 10,10 cm; Amplària màxima 11,90 cm
  • Context cultural: Cultura talaiòtica
  • Cronologia: 900-800 aC

Fulla emmanegada que consta d’una fulla triangular, amb vèrtexs arrodonits i base lleugerament còncava. De làmina fina, va ser fabricada amb motlle de fosa. Conserva l’espiga, que va encastada en un mànec d’os. Aquesta part és feta a partir d’un metacarp dret de bòvid (de mida petita). La part distal està polida per rebaixar-ne les possibles arestes resultants del tall de l’os.

La fulla correspon al tipus II segons la classificació de Veny a partir de les fulles “d’afaitar” aparegudes a Calescoves. Un paral·lel d’aquest tipus de fulla és el corresponent a la cova VII d’aquesta mateixa necròpolis.

Aquest tipus d’objecte s’ha interpretat com una eina per escorxar animals o per treballar el cuir. S’ha documentat sempre en contextos funeraris, fet que en complica la interpretació funcional. 

Bibliografia:

  • Delibes, G. i Fernández-Miranda, M. (1988): Armas y utensilios de bronce en la Prehistoria de las Islas Baleares. Valladolid.
  • Rosselló-Bordoy, G. (1979): La cultura talayótica en Mallorca. Base para el estudio de sus fases iniciales. Palma.
  • Veny, C. (1982): La necrópolis protohistórica de Cales Coves. Menorca. Bibliotheca Praehistorica Hispana, XX. Madrid.
  • Waldren, W. (1982): Balearic prehistoric ecology and culture. The excavation and study of certain caves, rock shelters and settlements. BAR International Series I 49 (III).