Bòtil Bellarmina

  • Número d'inventari: 79665
  • Lloc de producció: Frechen, Alemanya
  • Material: Gres
  • Mides: Alt: 47 cm; Diàmetre base: 14 cm; Diàmetre vora exterior: 6 cm
  • Cronologia: Final del segle XVII- inici del XVIII.

Bòtil de gres amb vora recta i motllurada de coll troncocònic amb el cos globular i la base lleugerament còncava. Té una ansa lateral al coll. La pasta és groga, molt dura i compacta. La peça està coberta per una capa de vernís a la sal i engalba. 

Presenta decoració antropomòrfica d´un rostre humà amb barba en relleu en el coll i part superior del cos que sempre s’ha associat al rostre del cardenal italià Roberto Bellarmino (1542-1621). També presenta tres marques amb forma de ferradura.

Les bellarmines eran contenidors de líquids, especialment licors.

Aquesta peça és usual en molts de contexts arqueològics de finals de la segona meitat del segle XVI i inicis del XVII a Espanya (Sevilla, Jerez) Europa i Carib (com en els vaixells de la VOC - Companyia de les Índies Orientals).

La representación de la figura del cardenal Bellarmino, jesuïta i teòleg de la Contrareforma, conegut també per ser inquisidor en alguns judicis, com els de Giordano Bruno i Galileu Galilei.