Ancolla

  • Número d’inventari: 13290
  • Lloc de troballa: Ajuntament de Maó
  • Material: Ceràmica vidriada
  • Mides: Alt: 11,5 cm; Diàmetre base: 6 cm; Diàmetre: 8 cm
  • Context cultural: Edat moderna
  • Cronologia: segle XVII

L’ancolla, també coneguda com a salsera, és un recipient de cos globular amb la base plana diferenciada. La vora està diferenciada i té una secció ametllada. La paret interior de la peça, així com la part superior de la paret externa porten un vidriat de plom de tonalitat groguenca. L´ancolla presenta tres nanses verticals enganxades a la part superior del cos.

Les ancolles les trobem dins la cuina amb la funció de guardar i conservar aliments d’ús quotidià com la mantega, el seu , la mel, el tel de llet... És més petita que una alfàbia, que té la mateixa funció de guardar i conservar aliments.

Es tracta d’un dels tipus de ceràmica popular menorquina més tradicionals i molt vinculat al món de la cuina i el rebost.

Bibliografia:

  • D’ÀUSTRIA, A. L. S. (1891). Die Balearen.
  • ROSSELLÓ, G.; COLL, B. (1997). Ceràmica popular a les Illes Balears. Palma de Mallorca: Àmbit. Institut Balear de Disseny.