Agulla

  • Número d’inventari: 11116
  • Lloc de troballa: Cala Blanca, Ciutadella
  • Material: Os
  • Mides: Llarg: 9,3 cm; Diàmetre: 0,3 cm; Diàmetre cap: 0,8 cm
  • Context cultural: Poblats de navetes
  • Cronologia: 1600-1000 aC

Agulla feta d’os. És un objecte de cos allargat i fi. El seu extrem superior acaba en un cap ovalat amb un ull que permet poder enfilar el fil. L’extrem inferior acaba en punta per poder clavar-la al teixit o pell i així poder donar la puntada.

Aquest objecte va aparèixer a un regatell de la roca on teòricament hi hauria el mur de l’absis de la naveta d’habitació.

Aquest edifici es troba a tocar de la platja de Cala Blanca i al seu interior s’han recuperat gran quantitat de fragments de ceràmiques de grans dimensions, que tindrien forma de tonell o bota, la funció de les quals seria la d’emmagatzemar grans o altres productes. Associat a aquestes ceràmiques han aparegut gresols juntament amb motlles de fusa, elements que evidencien els treballs metal·lúrgics en aquest punt. Aquest conjunt d’evidències han fet que alguns investigadors interpretin aquest jaciment com un punt d’intercanvi comercial entre les comunitats illenques i mercaders forans.

Bibliografia

  • JUAN BENEJAM, Gustau; PLANTALAMOR MASSANET, Lluís. Memòria de les excavacions de la Naveta de Cala Blanca 1986-1993.. Maó: Govern de les Illes Balears, 1997. pàg 93, làm VII; Treballs del Museu de Menorca,21.