La cambra de les meravelles

Objectes mai mostrats del Museu de Menorca

L’actual col·lecció del Museu de Menorca està formada per aproximadament uns 200.000 objectes relacionats amb àmbits molt diversos: arqueologia, etnologia, art, numismàtica, malacologia...

Per situar-nos en l’inici de la història d’aquesta col·lecció, cal traslladar-nos a l’any 1889 quan s’inaugurà el Museo Municipal de Mahón. Del fons d’aquell museu en naixia un altre, el Museo Provincial de Bellas Artes de Mahón, que veurà la llum l’any 1944 i serà el predecessor de l’actual Museu de Menorca, inaugurat l’any 1998. Durant tos aquests anys d’història del Museu, la col·lecció s’ha fet més gran a través de donacions, compres i dipòsits.

Aquesta exposició mostra una petita selecció de les peces més curioses, ja sigui per la seva singularitat, per la seva descontextualització geogràfica o per la seva excentricitat... Objectes que difícilment podrien formar part d’una exposició més formal, però que, tot i això, són interessantíssims i dignes de la seva contemplació.

Presentem aquestes peces tot recordant les antigues “cambres de meravelles”, antecessores dels museus actuals, on es mostraven, sense cap tipus d’ordre, els objectes més rars i estranys.