Antoni Vives Escudero (1859-1925)

El menorquí Antoni Vives Escudero va reunir una de les millors col·leccions d’objectes arqueològics i es va dedicar de manera incasable a la investigació en els àmbits de l’arqueologia i la numismàtica. Fou en aquest últi camp, la numismàtica on va destecar com a catedràtic i va estudiar i sistematitzar les monedes d'època antiga i d'època islàmica de la Península Ibèrica. El seu estudi "La Moneda Hispánica" és encara avui en dia un llibre de referència per identificar monedes amb precisió.

Després de la seva mort, la seva vídua va cedir al Museu de Menorca part de la seva col·lecció, que contenia, entre d’altres,  molts objectes procedents de Menorca, bé fruit de les seves excavacions arqueològiques a l’illa, bé gràcies a donacions o compres. En aquests col·lecció hi havia també objectes de procedència molt diversa, assíria, egípcia, grega, ceràmica xinesa, cartografia, monedes islàmiques... peces que ens donen una visió de les inquietuds del nostre protagonista.

Aquesta exposició brinda la possibilitat de conèixer la col·lecció d’Antoni Vives Escudero dipositada en el Museu de Menorca, així com rastrejar la seva trajectòria científica i descobrir els estrets vincles que el van unir durant tota la seva vida a l’illa de Menorca.

Comissaris: Teresa Marot, Cristina Andreu i Octavio Pons