Sa Mola

L’arribada al Museu de la col·lecció de l’arqueòleg Joan Flaquer Fàbregues, va motivar una sèrie d’estudis sobre un important conjunt de 269 vasos de fons alt. La recerca entorn aquestes peces va permetre relacionar-les amb un hipogeu funerari situat al lloc de sa Mola (Alaior).

Segons la informació de l’època, Joan Flaquer i Antoni Vives Escudero hi havien excavat entre el 1915 i 1916, localitzant un gran dipòsit de vasos. L’equip tècnic del Museu va reprendre la investigació al jaciment, cent anys després. El nou registre arqueològic, situat entre els segles III i II aC, ha permès vincular les restes materials localitzades davant l’hipogeu amb una pràctica funerària de comensalitat i presentació d’ofrenes en honor als difunts.