Cartes arqueològiques subaquàtiques de Menorca

Des del 1996 Amics del Museu de Menorca amb l’aval científic del Museu de Menorca i el suport econòmic de la Conselleria de Cultura del Consell Insular de Menorca, realitza les cartes arqueològiques subaquàtiques del litoral de Menorca.

Els objectius són: la confecció de la carta arqueològica subaquàtica, la protecció i conservació dels jaciments subaquàtics, així com el seu estudi científic, i la difusió del dit patrimoni subaquàtic, mitjançant publicacions científiques o de divulgació, conferències i la col·laboració amb els centres de submarinisme.

Des del 2010 el projecte compte amb la col·laboració del Club Nàutic de Ciutadella. El 2011, el projecte es va incloure en el «Plan Nacional para la Protección del Patrimonio Cultural Subaquàtico» del Ministerio de Cultura.