Taula amb protom de cap de lleó

  • Número d'inventari: 18353
  • Lloc de troballa: Sanitja, es Mercadal
  • Material: pedra calcària
  • Mides: Llarg: 45,50 cm; Ample: 39 cm; Gruix:, 4,7 cm
  • Context Cultural: Època Romana. Alt imperi
  • Cronologia: 1-50 dC

Fragment de taula o mensa que formava part d’una placa de pedra calcària rectangular, que presenta una cavitat poc profunda a la part superior, limitada per una motllura simple amb un cavet coronat per un llistell. En un dels costats, que probablement era un dels costats llargs quan la taula era sencera, apareix decorada amb una pròtoma semiexempta en forma de cap de lleó, que és l’element que dona singularitat a aquesta peça. La placa va ser polida a la part superior i a tres costats laterals, de manera que no està feta per ser vista ni de la part de davall ni de la part de darrere.

Es tracta d'una taula de pedra calcària que es va trobar al jaciment romà de Sanisera (Sanitja, es Mercadal). Es mostra motllurada i en un dels costats presenta una cap de lleó sobresortint de la taula.

La peça es va recuperar en les proximitats d'un edifici domèstic d'època romana, excavat a finals de la dècada de 1970 per un equip vinculat al Museu de Menorca. Les excavacions arqueològiques van permetre documentar que l'edifici s'havia reutilitzat com a espai d'enterrament en època del Bisbe Sever.

Durant uns anys es va interpretar que formaria part d'una ara d'altar i que per tant hauria tingut un caràcter litúrgic tot pensant que provindria d'una basílica paleocristiana.

L'arqueòloga Cristina Rita, després d'un curós estudi, l'identifica com a mobiliari domèstic romà, possiblement una taula auxiliar o cartibulum (taules on s'exhibia la vaixella o les joies quan hi havia convidats, com a signe d'ostentació) que solien tenir representacions felines.

En època romana, el lleó és un animal simbòlic protector de les cases i també s'usen als espais funeraris. Un paral·lel a la nostra taula es trobaria a Herculà, prop de Pompeia, a la casa coneguda com a Casa de l'Envà de Fusta i on es localitzà una taula molt semblant amb dos caps de lleó en un dels costats llargs de la taula (imatge 3).

Bibliografia:

  • RITA LARRUCEA, M. Cristina; 2020: «Un fragment de mensa romana amb pròtoma de lleó trobat a Sanitja (Es Mercadal)». VIII jornades d’arqueologia de les Illes Balears, Alcudia, Mallorca, 11, 12, 13 d’octubre de 2018, pàg. 299-306.