Passador bicònic

  • Número d'inventari: 06720
  • Lloc de troballa: Sa Torreta de Tramuntana, Maó
  • Material: Bronze
  • Mides: Llarg:10 cm; Diàmetre màxim: 4 cm
  • Context cultural: Cultura talaiòtica
  • Cronologia: 1200-800 aC

Peça bicònica de bronze feta amb un motlle bivalve. L’artefacte consta de dues parts, el cos, que està fet d’una peça única i que té forma bicònica al centre. Els extrems del cos s’allarguen i formen uns cilindres estrets. El cos presenta una perforació transversal que permet la introducció del segon component del passador, el qual és una tija acabada en una bolla. La tija està perforada i permet passar-hi un cordill.

Apareixen exclusivament en ambients funeraris, és a dir, els trobem a l’interior de les navetes d’enterrament i de les coves murades, formant part dels aixovars funeraris.
Va ser recuperada per l’arqueòloga britànica Margaret Murray a les excavacions realitzades als anys trenta del segle XX al jaciment de sa Torreta de Tramuntana.

Bibliografia

  • MURRAY, Margaret A. Cambridge excavations in Minorca. Sa Torreta. Londres: 1934. Làm XXXVIII, 3; làm XLII, 8.  
  • VENY MELIA, Cristóbal. La necrópolis protohistórica de Cales Coves. Menorca. Madrid: C.S.I.C. Instituto Español de Prehistoria, 1982.
  • PLANTALAMOR, L.; SASTRE, J. I VILLALONGA, S.; 2009: «Les llàgrimes bicòniques a l’illa de Menorca» Randa nº62 Miscel·lània Gabriel Llompart/II, pàg 5-29