Horus

  • Número d’inventari: 21606
  • Lloc de troballa: Torelló d’en Sintes, Maó
  • Material: Bronze
  • Mides: Alt: 10,9 cm
  • Context cultural: Talaiòtic final
  • Cultura: Egípcia
  • Cronologia: 600-500 aC

Estatueta en forma de falcó, que representa el déu Horus amb la doble corona de l'alt i del baix Egipte. A part superior de la peça hi ha un forat, probablement per engastar-hi la major part de la corona de l'alt Egipte, que li falta. Davall les urpes del falcó hi ha un pivot o mascle amb què la peça es fixava a una peanya o a la part superior d'un bastó ritual.

La figura és semblant a la representada en pedra a l'exterior del temple de Edfú, Egipte. La corona representava l'Alt i Baix Egipte, la unió dels dos regnes, la unificació d'Egipte. En iconografia està representat com una corona Blanca dins de la Vermella. Era denominada pels egipcis Sejemty "les dues poderoses". (600 aC500 aC). Torelló d'en Sintes, Sant Climent.

El déu Horus, el déu falcó és un dels déus més importants i antics del panteó egipci, fill de la deessa Isis i el déu Osiris. Era el déu del cel i iniciador de la civilització egípcia, per la qual cosa sovint es representa amb la corona de l'Alt i la del Baix Egipte. Iconogràficament el trobem representat com un falcó o com un home amb cap de falcó.⁣

L'estatueta de bronze (imatge 1) que tenim al Museu procedeix del jaciment de Torellò d'en Sintes, Sant Climent, i cronològicament el podem emmarcar dins la cultura talaiòtica. A la part superior de la peça hi ha un forat, probablement per engastar-hi la major part de la corona de l'Alt Egipte, que li falta. Desconeixem si els habitants de Menorca, el van venerar com a una divinitat, com si va passar amb un altre déu egipci l'Imphotep de Torre d'en Galmés. Sí que sabem que aquesta mateixa divinitat era venerada pels púnics eivissencs, tal com ho demostra l'amulet (450-200 aC) en forma de déu Horus.

Bibliografia:

  • PLANTALAMOR MASSANET, Lluís; JUAN BENEJAM, Gustau; PONS MACHADO, Joaquín. Menorca i la mar a l´antiguitat.. Mahón: Govern de les Illes Balears, 2007. pàg 30.