Guerrer

  • Número d'inventari: 76859
  • Lloc de troballa: Son Gall, Alaior
  • Material: Bronze
  • Mides: Alt: 18 cm
  • Context cultural: Talaiòtic final
  • Cronologia: 550-200 aC

Figura protohistòrica de bronze que representa un guerrer. Està nu, en posició de sostenir un escut i una llança, però amb els braços trencats, duu el cap cobert amb un casc del tipus anomenat frigi i al front s’aprecien alguns cabells. Calça una mena de botes fins als genolls. Li manquen els apèndixs sota els peus per encastar-lo sobre una superfície que podria ser un pedestal o suport que no s’ha conservat.

Els cascos que porten aquestes figures són els elements que s’han emprat a l’hora de cercar paral·lels i concretar-ne la cronologia. Els de tipus frigi que tenen forma de barretina que es doblega a l’extrem. A la punxa duen una cimera sobre un espigó o directament sobre el casc i a les galtes dues proteccions (anomenades paragnathides) aixecades sobre les orelles. Estan datats entre el 450 i el segle III aC, en àmbits hel·lènics, sud-itàlics.

Tot i que no tenim evidències, per les dades que posseïm podem pensar que les figures de guerrers de Menorca es localitzen als recintes de taula.

Avui encara no tenim l’evidència arqueològica que ens permeti afirmar que foren fabricats a les Balears; però sí que podem assegurar que s’originen arran d’una demanda pràcticament exclusiva d’aquestes dues illes on es desenvolupà la cultura talaiòtica, perquè no se'n troben de semblants a cap altra banda.

Bibliografia:

  • ORFILA PONS, M.; 1983 « Estatuillas de bronce antiguas». In Geografia e Historia de de Menorca, J. Mascaró Pasarius, tomo IV pag 85-147
  • GUAL CERDÓ, Joana; 2014 «Una nova figura prehistòrica: el Guerrer 2 de Son Gall (Alaior)» . In Imhotep, Amics del Museu de Menorca, Juliol 2014.