Copa ritual

  • Número d'inventari: 15996
  • Lloc de troballa: Torre d'en Galmés, Alaior
  • Material: Fang
  • Mides: Alt: 24 cm; Diàmetre base: 16 cm; Diàmetre ext. vora: 25,5 cm
  • Context cultural: Talaiòtic final
  • Cronologia: 300-200 aC

Copa troncocònica decorada de grans dimensions. Té el cos troncocònic decorat amb incisions en espiga i dues anses de monyó envoltades d’un cordó que no presenta cap decoració. Té una cartel·la central dividida en dues parts per un nervi central i està decorada amb incisions en espiga. Presenta un peu diferenciat de secció triangular i decorat amb incisions en forma d’espiga.

Copa de grans dimensions que aparegué a la unitat estratigràfica (UE) 5, a l’àmbit NW de la casa (Cercle 7) i sota una gran pilastra caiguda, la qual, una vegada la casa fou abandonada, caigué sobre el vas, deixant-lo totalment esmicolat. Un cop excavada i recuperades totes les seves parts, fou restaurada deixant-la en les condicions actuals.

Té el cos troncocònic decorat amb incisions en espiga i dues anses de monyó envoltades d’un cordó que no presenta cap decoració. Té una cartel·la central dividida en dues parts per un nervi central i està decorada amb incisions en espiga. Presenta un peu diferenciat de secció triangular i decorat amb incisions en forma d’espiga.

La seva funció no està clara, tot i que possiblement tindria un ús ritual. Així i tot s’ha de comentar que l’espai on es documentà aquest vas de fons alt s’ha interpretat com a magatzem, per tant parlaríem d’un ús ritual i domèstic.

Bibliografia

  • FERRER, A.; JUAN, G.; LARA, C.; PONS, J. (2011): El jaciment de Torre d’en Galmés (Alaior, Menorca). Les intervencions d’Amics del Museu de Menorca: Cercle 7 a III Jornades d’Arqueologia de les Illes Balears (Maó, 3 i 4 d’octubre, 2008). Menorca: CIMe, Llibres del Patrimoni Històric i Cultural 4, pàg. 109-117.