Banyes

  • Número d'inventari: DC/2011/01/25 i DC/2011/01/26
  • Lloc de troballa: Biniguardó, es Mercadal
  • Material: Bronze
  • Mides: Llarg: 17cm; Ample: 3,5 / Llarg: 17,02cm; Ample: 3,5 cm
  • Context Cultural: Cultura talaiòtica
  • Cronologia: 900-700 aC

Petites banyes tubulars amb lleugera curvatura cap a la punta. Presenten la base oberta amb dos orificis a la paret, un a cada costat. Cal destacar la decoració en dues bandes horitzontals (una a la part proximal i l'altra a la part distal de les banyes) a base de línies incises en forma d'espiga o espina de peix. Les banyes van ser fabricades amb la tècnica de la cera perduda i posteriorment es va realitzar la decoració en fred.

Les representacions de banyes de bou o de l'animal sencer són molt recurrents a tota la Mediterrània durant la prehistòria recent. A les illes Balears es coneixen molts exemples de banyes de bronze (senzilles o amb caparrons de bou a la punta), que segurament formarien part, originalment, d'una pròtoma d'un altre material. En altres casos, tot el cap de l'animal es va fabricar en bronze, com en el cas dels toros de Costitx (Mallorca). En el cas dels exemplars de la col·lecció Humbert Ferrer, les perforacions que presenten prop de la base permeten suposar que les banyes anaven fixades a un altre element que no s'ha conservat, potser un cap de toro feta de fusta. Un paral·lel és la parella de banyes decorades trobada a Llubí (Mallorca), encara que en aquest cas la decoració gravada és de dues bandes amb garlanda de fulles de llorer.

Bibliografia:

  • Ferrà, B. (1895). “Hallazgos arqueológicos en Costig”. Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana, 183.
  • Gual, J. M. (1993): Figures de bronze a la protohistòria de Mallorca. Palma. 
  • Delibes, G. i Fernández-Miranda, M. (1988): Armas y utensilios de bronce en la Prehistoria de las Islas Baleares. Valladolid.
  • Veny, C. (1982): La necrópolis protohistórica de Cales Coves. Menorca. Bibliotheca Praehistorica Hispana, XX. Madrid.