Ungüentari

  • Número d'inventari: FFA/210
  • Lloc de troballa: Son Orfila, Sant Lluís
  • Material: Vidre
  • Mides: Alçada: 18,4 cm; Diàmetre màxim: 8,8 cm; Boca exterior: 4,8 cm; Gruix: 4 cm
  • Context cultural: Època romana. Alt imperi
  • Cronologia: 1-100 dC

Botilet piriforme de vidre bufat, de color blau verdós, notable per les seves dimensions. Boca redona i plana i el coll gairebé cilíndric lleugerament més ample quan s’atraca al contenidor piriforme i base convexa. Aquests tipus d’ampolla també s’anomena bal-samari, lacrimatori o ampullae; eren petits contenidors utilitzats sovint per fer les libaci-ons sagrades o com ofrenes funeràries a les tombes. En l’àmbit domèstic, eren emprats per contenir-hi perfums.

L’ungüentari va ser recuperat l’any 1924, juntament amb altres objectes, a una necrò-polis rural, avui en dia destruïda, que es trobava al lloc de Son Orfila (Sant Lluís).

Bibliografia:

  • DESEL, C. (coord.)(2019). Joan Flaquer i l’enigma dels 400 vasos. 50 anys d’arqueologia menorquina (1910-1960). Maó: Museu de Menorca, p. 174-175.
  • MORIN-JEAN, 1977: La verrerie en Gaule sous Tempire romain, Paris.
  • Orfila i Sintes (1982). La necrópolis rurals de Son Orfila (Sant Lluís). In Estudis de Preshitòria, d’Història de Mayûrqa i d’Història de Mallorca dedicats a Guillem Rosselló Bordoy (pp. 63-81).