Plat de peix

  • Número d’inventari: 09275
  • Lloc de troballa: Binicalaf, Maó
  • Material: Fang
  • Mides: Alt: 4,3 cm; Diàmetre vora: 21,3 cm; Diàmetre base: 9 cm
  • Context cultura: Talaiòtic final
  • Cultura: Púnica ebusitana
  • Cronologia: 400-200 aC

Plat amb la vora triangular penjant cap a l’exterior. Les parets del plat estan lleugerament inclinades i moren en una petita cassoleta o receptacle circular central. El seu peu és anul·lar. Va ser recuperat a les excavacions arqueològiques realitzades l’any 1979 pel Museu de Menorca al talaiot de Binicalaf (Maó).

Es tracta d’un plat que es fabricà als tallers terrissers d’Eivissa i és una imitació dels «fish plates» de ceràmica àtica de vernís negre i profusament decorats amb imatges de peixos, pops i fins i tot marisc. Per la seva forma, decoració, i presència d’un receptacle al centre, aquests plats s’han associat al consum de peix. La funció de la cassoleta era la de recollir l’oli del producte cuinat o bé contenir la salsa per acompanyar el peix o el marisc servit dins el plat.

Aquests objectes es fabriquen entre el 400 i el 200 aC i arriben a l’illa mitjançant el comerç entre els talaiòtics i el món púnic. Documentem la seva presència al derelicte de Binissafúller, datat entorn dels anys 375-350 aC, i apareixen en gran quantitat al fons marí del fondejador de Calescoves, associats a materials del segle III aC. També apareixen als assentaments talaiòtics en contextos dels segles IV i III aC.

Bibliografia

  • Aguelo, X., Pons, O.; De Juan, C., Ramón, J., Mata, C., Soria, L., Piqué, R., i Antolin, F. (2013). El pecio de Binissafúller. Estado de las investigaciones. Dins X. Nieto, i M. Bethencourt (Coords.). Actas del I Congreso de Arqueología Náutica y subacuática Española: Cartagena 14, 15, 16 de marzo de 2013 (pp. 67-85). Ministerio de Educación Cultura y Deporte.