Llingot

 • Número d’inventari: 22003
 • Lloc de troballa: Son Mercer de Baix, Ferreries
 • Material: Bronze
 • Mides: Gruix: 15 mm; Longitud: 68,5 mm; Amplària: 31 mm
 • Context cultural: Poblats de navetes
 • Cronologia: 1400-1100 aC

Petit llingot de forma ovalada i allargat localitzat a l’Habitació 2 del conjunt d’estructures adossades a la naveta d’habitació IV de Son Mercer de Baix durant la seva excavació arqueològica els anys 80 per Cristina Rita i Lluís Plantalamor. Es va localitzar juntament amb un braçalet, un punxó i un cizell, tots ells de bronze a més d’un vas reductor.

Tipològicament és semblant a d’altres conservats al Museu de Menorca com són el conjunt d’11 llingots de la col·lecció Flaquer que també datarien de l’edat del bronze. La presència d’aquests lingots avalaria un comerç ampli de matèria primera en brut i que hi ha una explotació d’aquesta per part de les comunitat humanes menorquines de l’edat del bronze i que aquests lingots servirien per a la producció d’objectes tot realitzant aleacions amb l’estany, material que arribava de fora de l’illa. Aquest tipus de llingot no es coneix fora de Menorca.

Recents estudis han associat la producció i us d’aquest tipus de llingots amb l’abastiment de xarxes locals i regionals d’intercanvi metal·lúrgic. Així, podria ser que s’hagués establert un patró de circulació, ja que aquests llingots són prou estereotipats, pesen entre 100 i 300 gr. de metall en brut, adaptat a les demandes de les produccions locals.

Bibliografia:

 • DELIBES CASTRO, G. i FERNÁNDEZ MIRANDA, M. (1988). Armas y utensilios de bronce en la prehistoria de las islas Baleares. Valladolid.
 • FERNÁNDEZ MIRANDA, M. (1982) Geografia e Historia de Menorca. J. Mascaró Pasarius. Geografia e Historia III.
 • MONTERO-RUIZ, I.; GORNÉS, J. S.; NICOLÁS, J. C. de i GUAL, J. (2005). Aproximación a la metalurgia prehistórica de Menorca entre el 2000 y el 650 cal AC. Mayurqa, 30, 289-306.
 • RITA, M. C. (1987). Evolución de la cultura pretalayotica menorquina a través de los yacimientos de Morellet y Son Mercer de Baix. En G. Lilliu (ed.): La Sardegna nel Mediterraneo tra il secondo e il primo millennio a.C. Atti del II convegno di studi ‘Un millennio di relazioni fra la Sardegna ei paesi del Mediterraneo’ (Selargius-Cagliari 1986): 547-555. Cagliari
 • RITA, M. C. i TOPP, C. 1988: The evolution of the Minorcan pretalayotic culture as evidenced by the sites of Morellet and Son Mercer de Baix. Proceedings of the Prehistoric Society, 54: 241-247.
 • SUREDA, P. (2022). Producción y circulación de metal en Menorca (Islas Baleares) durante el periodo Naviforme (ca. 1600-850 cal ANE): los talleres de Son Mercer de Baix (Ferreries) y Cala Blanca (Ciutadella) y algunos lingotes inéditos. Trabajos de prehistoria, 79, n.2, juliol-diciembre, p. 291-307.