Llàntia

  • Número d'inventari: DC/2011/01/20
  • Lloc de troballa: Biniguardó, es Mercadal
  • Material: Ceràmica
  • Mides: Llarg: 11,3 cm; Alt: 2,8 cm; Diàmetre màxim: 7cm
  • Context cultural: Època romana. Alt Imperi
  • Cronologia: 70-150 dC

Artefacte d’il·luminació, fet amb motlle. Presenta un dipòsit on es posava l’oli i una obertura al bec, on es col·locava una metxa en contacte amb el combustible. A l’altre extrem té una anseta per poder subjectar-la fàcilment. Es tracta d’una llàntia de bec rodó amb volutes simples, disc circular i ansa motllurada i elevada, amb un orifici central. La base és circular, amb el peu lleugerament diferenciat. Presenta una marca de taller al centre (la marca de taller és GAB MERC, abreviació de Gabinius Mercurialis). Els costats són simples i estan separats del disc per unes motllures. El disc presenta una escena eròtica. La superfíciede la peça porta una engalba vermellosa. Correspon a la tipologia Dressel 15.

Bibliografia:

  • Anglada, M., Ferrer, A. i Plantalamor, Ll. (2013): Objectes per a l’altra vida. La col·lecció Humbert Ferrer. Ed. Museu de Menorca, Consell Insular de Menorca i Govern de les Illes Balears. 
  • Casas, J.; Soler, V. (2006): Llànties romanes d’Empúries. Materials augustals i alto-imperials. Monografies emporitanes, 13. Girona.