Ginavet tubular 

  • Número d’inventari: 2002/FR/053
  • Lloc de troballa: Alcaidús, Alaior
  • Material: Silex
  • Mides: Llarg: 16,5 cm; Ample: 4,6 cm; Gruix: 4,6 cm
  • Context cultural: Primers pobladors
  • Cronologia: 2200-1600 aC

Fulla tubular de sílex. Talla bifacial sobre sílex laminar de color melat amb llengüeta, de la qual només conserva l’inici. La talla es troba entre fines capes de crosta calcària, tal com sovint es presenta en estat natural. La fulla està retocada mitjançant petits cops o pressions que fan saltar fragments concoides, els quals conformen un tall lateral dentat. La part oposada és, gairebé, recta i sense fil, fet que confereix a l’artefacte una secció semicircular.

La presència de l’inici d’una llengüeta a l’extrem superior de la fulla ens indica que es tractaria d’un ganivet, la fulla del qual estaria inserida a un mànec, probablement de fusta o os.

Aquest tipus d’objectes apareixen en certa freqüència als jaciments calcolítics o del bronze inicial de Mallorca, però són poc coneguts a Menorca.

Resta oberta per ara la qüestió de si aquestes fulles són produccions locals o són importacions.

Bibliografia

  • PLANTALAMOR MASSANET, Lluís. Fulles amb llengüeta calcolítiques en l´àmbit de les Illes Balears i Pitiüses. Palma de Mallorca: Govern de les Illes Balears, 2002. pàg 737 nº1; Homenatge a Guillem Rosselló Bordoy, Tom II, pàg. 733-743.