Escudella d’escuts

  • Número d'inventari: 12924
  • Lloc de troballa: Plaça de la Constitució, Maó
  • Material: Pisa
  • Mides: Alt: 17 cm; Diàmetre vora: 21,5 cm; Diàmetre base: 11 cm
  • Context cultura: Edat mitjana cristiana
  • Cronologia: 1310-1350

Escudella de pisa estannífera blanca que presenta al seu interior una decoració heràldica feta de coure i manganès, la qual li confereix el color verd i negre del motiu decoratiu.

L’escudella està feta als tallers ceràmics de Paterna dins la primera meitat del segle XIV i pertany a les sèries decoratives esquemàtiques amb motius heràldics.

Aquest tipus de ceràmiques apareixen amb certa freqüència a Mallorca i també les trobem a Menorca. En el cas que ens ocupa, l’escudella va aparèixer a unes excavacions d’urgència que es van fer a l’actual plaça de la Constitució de Maó, juntament amb una altra escudella de les mateixes característiques. Ambdues peces ens situen, cronològicament parlant, a la primera ocupació de la ciutat després de la reconquesta de 1287.

Bibliografia:

  • COLL CONESA, Jaume. Mallorca i el comerç de la ceràmica a la Mediterrània. Barcelona: Fundació La Caixa, 1998. p. 150.