Contenidor de cabells i tapadora

  • Número d’inventari: PAS/50/15 i PAS/R73
  • Lloc de troballa: Cova des Pas, Ferreries
  • Material: Cuir i fusta
  • Mides: Contenidor: Alt: 6’6 cm; Ample: 5,3 cm.
    • Tapadora: Diàmetre: 7’8 cm; Ample: 1,5 cm
  • Context cultural: Cultura talaiòtica
  • Cronologia: 1000-800 aC

Objecte cilíndric fet en pell lligat a una base de fusta, i la tapadora de fusta. Aquest contenidor estava destinat a dipositar blens de cabells dels difunts als quals acompanyaven a la persona inhumada. Es relacionen amb el ritual del cabell, el qual només s’ha documentat a Menorca, i que es practicava tant a les coves d’enterrament  com també a les navetes d’enterrament, edificis funeraris que estaven en ús durant el talaiòtic inicial (1100-550 aC).  

El ritual del cabell consistia en el tractament dels flocs de cabell, tot pentinant-los i tenyint-los amb  un colorant d’origen vegetal. Després es tallaven i es dipositaven dins aquests petits contenidors. Podien ser de fusta o banya i les seves tapadores podien ser de fusta o d’os d’animal, a vegades decorades amb cercles concèntrics.  

Aquest tipus d’objecte va ser localitzat per primera vegada durant les excavacions dutes a terme per un equip de la Universitat Autònoma de Barcelona a la cova des Càrritx al barranc d’Algendar (Ciutadella) amb datacions entre el 1100 i 800 aC. A partir del 800 aC es deixen d’utilitzar les coves murades i les navetes d’enterrament així com el ritual del cabell obrint pas a nous rituals de mort.