Contact
Photographs and videos
Legal warnings Privacy and use of cookies Site map
Developed by: KodeaWeb

Sa Mola

Sa Mola

 

L'any 2017 es diposita al Museu la col·lecció de Joan Flaquer, formada per més de 3.000 peces la majoria procedents de la prehistòria menorquina. El Museu inicia una sèrie d'investigacions amb l'objectiu de realitzar un estudi profund de la col·lecció.

A partir d’aquestes investigacions s’ha sabut que una gran part dels vasos prehistòrics d’aquesta col·lecció privada, gairebé un total de 300, provenen d’un hipogeu situat al lloc de sa Mola (Alaior). La major part d’aquests vasos, que procedeixen del talaiòtic final, són d’un tipus únic i exclusiu de l’illa de Menorca: el vas de fons alt, el qual sempre s’ha relacionat amb finalitats  rituals i simbòliques. Aquesta descoberta va ser excepcional, tot i que Joan Flaquer no en va publicar mai els resultats d’aquesta excavació.Per tal de reprendre el problema científic que encetà Joan Flaquer amb la descoberta del dipòsit de sa Mola a principis de segle XX, un equip d’arqueòlegs del Museu de Menorca ha engegat noves investigacions arqueològiques al jaciment. La intervenció partia de les escasses i confoses notícies que es conservaven a les notes personals de Joan Flaquer, però, també, de publicacions d’altres arqueòlegs i amics seus com Julio Martínez Santa-Olalla. Sabem, també, que el seu mentor Antoni Vives Escudero va col·laborar amb Flaquer a l’excavació de sa Mola entre el 1915 i 1920. D’altra banda es conservava una carta de 1917 de Flaquer a Vives Escudero on apareixia un croquis amb el lloc del dipòsit dels vasos, a l’exterior de l’hipogeu. La gran majoria d’autors incideixen en la interpretació de què el jaciment es tractaria d’un santuari dedicat a alguna deïtat, tal volta la deessa púnica Tanit.

null

Aquest equip d’arqueòlegs, format per Montserrat Anglada, Octavio Pons i Bruno Parès, i coordinat pel Museu de Menorca, va localitzar l’hipogeu i va plantejar dos tipus de treball documental per tal de conèixer com era la cova en origen i quina era la seva funció. D’una banda, es va realitzar una fotogrametria completa de l’hipogeu que ha de permetre realitzar el seu modelatge 3D i, a la vegada una reconstrucció hipotètica de com era l’hipogeu, abans les diverses modificacions que havia patit en el temps.

D’altra banda, es va dur a terme un sondeig arqueològic a l’anomenat pati davanter de l’hipogeu, una cavitat de forma irregular treballada a la roca situada davant la porta d’entrada de l’hipogeu. A més de localitzar el lloc on Joan Flaquer excavà el famós dipòsit, s’ha realitzat una troballa excepcional. D’aquesta manera, s’ha pogut documentar una part d’aquest dipòsit intacte.

La dita agrupació de materials està formada per un conjunt d’uns 50 vasos prehistòrics en bon estat de conservació, que van acompanyats de restes d’ossos d’animals, principalment cabra o ovella i porc.

null

Tot i que ja s’han excavat aquest tipus de cavitats, algunes recentment, mai no s’havia trobat un conjunt d’aquestes característiques. Preliminarment, donat que el conjunt es troba en procés d’estudi, els especialistes senyalen que es podria interpretar que aquest dipòsit de vasos formaria part dels  rituals funeraris de comensalitat vinculats als enterraments en calç disposats dins l’hipogeu. Aquest tipus de pràctiques són molt comuns a altres indrets del Mediterrani durant la protohistòria i en època clàssica, tot i que a Menorca, és la primera vegada que es documenten.

 

  

 

 

 

This website belongs to  Museu de Menorca | Consell Insular de Menorca, with address Avda. Doctor Guàrdia s/n | 07701 Maó - Menorca - Illes Balears and NIF S0733002J.

Link policy

Links with other websites that appear on http://www.museudemenorca.com are merely offered as information for the users and therefore http://www.museudemenorca.com does not take responsibility for the products, services or contents that are offered or provided on these destination pages located in a separate domain.

Intellectual and Industrial Property Rights

All the material that appears on http://www.museudemenorca.com belongs to Menorca | Consell Insular de Menorca and is protected by Intellectual Property Rights as is established in the Spanish LPI (Intellectual Property Law). Any intentional unauthorised use of this material will be taken as a breach of these rights and could result in the corresponding sanctions. It is therefore forbidden to reproduce, exploit, edit, distribute or disseminate the contents of this website without the necessary permissions from the author.

 

Data Protection and the Use of Personal Information Policy

The data provided via the website is stored in a data file belonging to XXX that has been declared, as is required, to the Spanish Agency of Data Protection. This data will be used exclusively in order to carry out the service applied for and for later sharing promotions or services within the company’s sector. Under no circumstances will they be supplied to third parties, besides those required by law or associated companies or partners of Museu de Menorca | Consell Insular de Menorca. The data files may be managed by organisations contracted to carry out the data protection and storage. These organisations have agreed to comply with the same conditions laid out by the Data Protection Law.

Our system uses cookies. Please check our usage policy.

Jurisdiction and applicable laws.

The user accepts that the legislation applied to these services is Spanish. Any controversies over the interpretation or application of these clauses will be dealt with under the courts and tribunals of the consumers address. In the case where the client is not a resident of Spain, the courts used will be those in Menorca.