Contact
Photographs and videos
Legal warnings Privacy and use of cookies Site map
Developed by: KodeaWeb

Publications

The Museu de Menorca, committed to communicating the island’s history, periodically edits scientific publications, mainly of archaeological nature, guides of the Museu’s collection, catalogues of the temporary exhibitions that we organise at the Centre and publications with an educational purpose.

This activity offers one the opportunity of getting to know interesting studies regarding periods of Menorca’s history and its more characteristic elements developed by known professionals.

Museu de Menorca’s publications

1

Algunas consideraciones sobre los Sepulcros Megalíticos de Menorca. Lluís Plantalamor Massanet. 1975-1976 (out of stock)

Out of stock

2

Busto del Emperador Tiberio hallado en Mahón. Alberto Balil. 1985

3.30 €

3

El vaso de fondo alto menorquín. Estudio tipológico y decorativo. Jaime Sastre Moll. 1985

3.30 €

4

El jarrito picudo cicládico supuestamente hallado en Menorca. Celia Topp. 1985

5.10 €

5

El elemento púnico en la cultura talayótica. V. M. Guerrero, L. Plantalamor, C. Rita. 1986

Out of stock

6

Ferrer de Montpalau “Lo cavaller de Martinell”. Entre Jaume III de Mallorca i Pere IV d’Aragó. Gabriel Llompart. 1987

5.10 €

7

Prospecció arqueològica de la zona de Son Mercer (Ferreries-Menorca). M. Cristina Rita, Jaume Murillo.1989

4.10 €

8

L’ofici de mestre d’aixa a l’illa de Menorca. Cristina Andreu, Jaume Murillo. 1989

5.10€

9

Las barracas menorquina. Construcciones rurales de piedra seca. J. Sastre Moll. 1989

5.50 €

10

Assaig de catalogació dels molins de vent fariners de l’illa de Menorca. Antoni López Pons, Jaume Murillo Orfila. 1990

5.10€

11

Excavaciones de urgencia en la plaza de la Conquista de Mahón. Hallazgo de un basurero romano. M. Cristina Rita. 1990

5.10 €

12

L’arquitectura prehistòrica i protohistòrica de Menorca i el seu marc cultural. L. Plantalamor Massanet. 1992

51.10 €

13

El poblament de Menorca; de la prehistòria a la baixa romanitat (aproximació a una proposta d’anàlisi de distribució espacial). G. Juan Benejam. 1993

7.50 €

14

Les taules a Menorca. Un estudi arqueoastronòmic. Peter Hochsieder i Doris Knösel. 1995

17.43 €

15

L’aixecament planimètric del cap costaner de Cala’n Morell (Ciutadella-Menorca). G. Juan Benejam i L. Plantalamor Massanet. 1996

3.90 €

16

Les coves 11 i 12 de Cala’n Morell. G. Juan Benejam i L. Plantalamor Massanet. 1996

4.20 €

17

Les rajoles policromades del convent de Sant Francesc (Maó). Cristina Andreu Adame. 1996

9.60 €

18

Caracterització de la ceràmica pretalaiòtica de Menorca, mitjançant la datació per termoluminiscència. Jordi Garcia Orellana. 1998

8.41 €

19

El retaule de sant Antoni Abat. Estudi i restauració. Francesc Isbert Vaquer i Josep Pascual Peris. 1997

7.80 €

20

Cronologia de la prehistòria de Menorca (noves datacions de C14). Lluís Plantalamor Massanet i Marck Va Strydonck. 1997

5.40 €

21

Excavacions a la naveta d’habitació de Cala Blanca (Ciutadella). G. Juan Benejam i L. Plantalamor Massanet. 1997

10.80 €

22

Carta de Sever de Menorca. Anàlisi de les principals cites bíbliques. Josep Sastre Portella. 2000

9.02 €

23

Caracterització de les ceràmiques prehistòriques de l’illa de Menorca. J. Garcia Orellana, J. Molera Marimon i M. Vendrell Sanz. 2001

9.02 €

24

Biniai Nou. El megalitisme mediterrani a Menorca. Lluís Plantalamor i Josep Marquès. 2001

12.02 €

25

J. Vives Llull, l’home i el col·leccionista. Coordinació del catàleg Cristina Andreu i Francesc Isbert. 2001

22.00 €

26

El sepulcre d’Alcaidús. El megalitisme de Menorca en el context de la Mediterrània occidental. Lluís Plantalamor Massanet i Josep Marquès Moll. 2003

20.00 €

27

Son Real (santa Margalida-Mallorca). Informe de l’excavació arqueològica al sepulcre megalític. L. Plantalamor, J. Marquès, D. Ramis, I. Moll i S. Villalonga. 2004

9.00 €

28

Sant Tomàs (Es Migjorn Gran). L’hipogeu amb façana megalítica. L. Plantalamor, J. Moll, F. García i A. Puertas. 200

9.00 €

29

Talatí de Dalt 1997-2001. 5 anys d’investigació a un jaciment talaiòtic tipus de Menorca. G. Juan Benejam, J. Pons Machado i altres. 2005

18.00 €

30

Monument funerari de Son Olivares. Lluís Plantalamor Massanet, Sílvia Villalonga Garcia i Josep Marqués Moll. 2008

20.00 €

The Museu de Menorca’s catalogues

1

Catàleg Museu exposició permanent

1.20 €

2

Del megàlit a la naveta

2.00 €

3

Talatí de Dalt

1.50 €

4

Menorca i la mar a l’antiguitat

2.00 €

5

29 artistes a Menorca

6.00 €

6

Sa Raval des Castell

21.00€

7

Josep Vives Campomar

12.00 €

8

Francesc Hernández Mora al Museu de Menorca

5.00 €

9

Objectes per a l’altra vida. La col·lecció Humbert Ferrer (català/castellà)

12.00 €

10

Desenterrant el passat. Les excavacions arqueològiques a Cornia Nou (català/castellà)

15.00 €

 

This website belongs to  Museu de Menorca | Consell Insular de Menorca, with address Avda. Doctor Guàrdia s/n | 07701 Maó - Menorca - Illes Balears and NIF S0733002J.

Link policy

Links with other websites that appear on http://www.museudemenorca.com are merely offered as information for the users and therefore http://www.museudemenorca.com does not take responsibility for the products, services or contents that are offered or provided on these destination pages located in a separate domain.

Intellectual and Industrial Property Rights

All the material that appears on http://www.museudemenorca.com belongs to Menorca | Consell Insular de Menorca and is protected by Intellectual Property Rights as is established in the Spanish LPI (Intellectual Property Law). Any intentional unauthorised use of this material will be taken as a breach of these rights and could result in the corresponding sanctions. It is therefore forbidden to reproduce, exploit, edit, distribute or disseminate the contents of this website without the necessary permissions from the author.

 

Data Protection and the Use of Personal Information Policy

The data provided via the website is stored in a data file belonging to XXX that has been declared, as is required, to the Spanish Agency of Data Protection. This data will be used exclusively in order to carry out the service applied for and for later sharing promotions or services within the company’s sector. Under no circumstances will they be supplied to third parties, besides those required by law or associated companies or partners of Museu de Menorca | Consell Insular de Menorca. The data files may be managed by organisations contracted to carry out the data protection and storage. These organisations have agreed to comply with the same conditions laid out by the Data Protection Law.

Our system uses cookies. Please check our usage policy.

Jurisdiction and applicable laws.

The user accepts that the legislation applied to these services is Spanish. Any controversies over the interpretation or application of these clauses will be dealt with under the courts and tribunals of the consumers address. In the case where the client is not a resident of Spain, the courts used will be those in Menorca.