Gipó

  • Número d’inventari: 26645
  • Material: Tela
  • Mides: Alt: 150 cm; Ample: 90 cm
  • Època: Edat Moderna
  • Cronologia: 1730

Peça molt ajustada, a manera de cotilla que cobreix des de les espatlles fins les caderes.

El gipó és obert per davant, i es tanca amb una peça triangular del mateix teixit anomenada "peça de la panxa". L´escot, a l´alçada del pit, és recte i generós. Les mànigues són llargues, estretes i corbes amb obertures laterals a la zona del puny. La terminació inferior del cos fa vol. El teixit està decorat ricament amb una exuberant composició floral i vegetal disposada simètricament i naturalista. El fons té un to rosat i els motius decoratius són de color verd, blau, blanc, daurat i groc. Als davanters del cos hi ha unes aplicacions de passamaneria de color plata, a manera de botons, per bé que hi fan una funció decorativa. El cos està folrat amb lli blanc; per damunt, perfilant el contorn de la peça, s’hi poden veure restes d’una cinta rosada. El cos davanter es tanca amb la peça de la panxa o pitet amb gafets. A l´alçada de la cintura el cos duu part dedins i a banda i banda una cinta gruixada i ordinària per poder-se ajustar.

El lligament del teixit principal de seda és un llampant fons setinat. El teixit té dos ordits: un de base, de color rosa, que crea el setí, i un de lligadura, de color blanc, lligant en tafetà. L´efecte de bastes per trama de fons està realitzat en blanc; l´efecte de perdut per trama s´aconsegueix amb una trama verda; i el treball d´espolí, per les trames de color blau clar i fosc, violeta, rosa, groc i pels fils metàl·lics. Els fils amb efecte metàl·lic són entorxats en platejats i en fil de seda groc. El folre és un tafetà de lli de color blanc.

La confecció del cos del vestit és manual i està format per deu fragments del mateix teixit de seda units mitjançant costura.

Aquesta peça està inspirada en la moda de la cort de Versalles, característica del segle XVIII.

Bibliografia:

  • BOSCH, Damià (2008): La indumentària de Menorca al segle XVIII. Menorca: Consell insular de Menorca i Institut d’Estudis Baleaàrics.
  • BOSCH, Damià; MONT, Ruth; SERRA, Anna (2013): «La indumentària de Menorca en el segle XVIII». Revista de Menorca, 2013, Vol. 92, pp. 125-128.
  • MASDEU, C. i MORATA, Luz (2001): «Objectes quotidians de vestir». A Cristina ANDREU i Francesc ISBERT (coods.), J. Vives Llull. L´home i el col·leccionista. La col·lecció Vives Campomar al Museu de Menorca. Maó: Treballs del Museu de Menorca, 25.  pp. 91-96