Contacte
Fotos i vídeos
Avisos legals Privacitat i ús de cookies Mapa de la web
Desenvolupat per: KodeaWeb
La Peça del Mes

Pipes de ceràmica

Pipes de ceràmica

Procedència: Sa Raval (Es Castell) i Antiga Universitat (Maó)

Material i tècnica: Terrissa i terra de pipa, fetes amb doble motlle

Datació: Segles XVIII i XIX

 

Descripció:

A les obres pictòriques del segle XVIII menorquí, hi podem observar diferents peces d’indumentària i també alguns objectes que complementen l’escena. Un exemple és aquest dibuix a l’aquarel·la de Pasqual Calbó, Els jugadors de cartes, on un grup de persones al voltant d’una taula està acompanyat de diferents objectes, com una llumenera, unes cartes i dues pipes.

El consum del tabac i les primeres pipes emprades pels indígenes de Nord-Amèrica són introduïdes a Europa al segle XVI. Els països europeus que comencen amb la fabricació de pipes són Anglaterra, Holanda i França. El primer elabora les pipes d’argila blanca que evolucionaran cap a la fabricació de la famosa terra de pipa del XVIII. A Espanya es comencen a fabricar al segle XVIII, sobretot a les zones de Catalunya, Balears i País Basc. Serà al segle XIX quan l’hàbit de fumar s’estendrà més.

La pipa va ser molt utilitzada a Menorca. Sol ser de terrissa fabricada a motlle i cuita en un forn i està formada per tres peces: la cassoleta o forn, el canyell o canonet i el tacó on es sol posar la marca. Segons el tipus de pasta (vermella, negra, blanca, vidriada) podem saber la seva procedència; també algunes duen la marca del fabricant. Tenim documentades pipes d’argila vermella fetes a tallers locals del segle XVIII i XIX, i també d’actuals, com és el cas de les del terrisser de Ciutadella, Arturo Gener. Solen ser senzilles, encara que algunes presenten decoracions a la cassoleta. Les més grosses són conegudes amb el nom de “galip”, un anglicisme que deriva de “gallipot” (pipa de terracota i vímet).

Ara bé, els jaciments arqueològics menorquins són els que ens aporten una gran varietat de pipes, tant locals com provinents d’Anglaterra, Holanda i algunes orientals: se n’han trobat a Trepucó, Trebàluger, Sa Raval des Castell o en el dragat del port de Maó, entre d’altres.

Un exemple és aquesta pipa blanca coneguda com a terra de pipa o creamware, feta amb una pasta d’argila blanca i sílex calcinat. Aquest nom de terra de pipa és degut al color cremós propi de les pipes dels fumadors xinesos que a mitjan segle XVIII van posar de moda les manufactures angleses de Leeds, Derby i Staffordshire.

Autora de la fitxa: Cristina Andreu

 

Bibliografia:

ANDREU, C.; ISBERT, F.; SANTANACH, J. (2006): Catalogació del material. Sa Raval des Castell. Consell Insular de Menorca - Museu de Menorca.

CAMPS, A.; COLL, J.; GUAL, J. et al. (2000): Catàleg de les peces. La història de Ciutadella de Menorca a través dels fons ceràmics del Museu Municipal de Ciutadella. Ajuntament de Ciutadella.

REIG GÓMEZ, A. (2016): “Aproximación al estudio de las pipas de fumar extraídas en los trabajos de control arqueológico del dragado del puerto de Mahón, Menorca”. El control arqueológico del dragado del puerto de Maó. Autoritat Portuària de Balears.

Aquesta web és propietat de Museu de Menorca | Consell Insular de Menorca, amb direcció Avda. Doctor Guàrdia s/n | 07701 Maó - Menorca - Illes Balears i NIF S0733002J .

Política d'enllaços

Els links o enllaços amb altres pàgines web que apareguin en les pàgines de https://www.museudemenorca.com s'ofereixen a efectes merament informatius a l'usuari, de manera que https://www.museudemenorca.com no es responsabilitza sobre els productes, serveis o continguts que s'ofereixin o subministrin en les pàgines de destinació ubicats en un altre domini.

Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial

Tot el material que apareix a https://www.museudemenorca.com és propietat de Museu de Menorca | Consell Insular de Menorca i està protegit pels drets de propietat intel·lectual tal com s'estableix a la LPI. Qualsevol ús no autoritzat de forma expressa s'entendrà com a vulneració a aquests drets i podria donar lloc a les sancions pertinents. Queda, per tant, prohibida la reproducció, explotació, alteració, distribució i difusió pública dels continguts d'aquesta web sense els perceptius permisos de l'autor.

Protecció de Dades o Política de Tractament de Dades de Caràcter Personal

Les dades proporcionades a través del web són emmagatzemats en un fitxer de dades propietat de Museu de Menorca | Consell Insular de Menorca que ha estat declarat, com és perceptiu, a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. La finalitat d'aquestes dades serà exclusivament per realitzar la contractació del servei sol·licitat i per a notificació posterior de promocions o serveis en l'àmbit de la pròpia empresa. En cap cas seran cedides a terceres persones o empreses, llevat de les exigides per la Llei o empreses associades o col·laboradors de Museu de Menorca | Consell Insular de Menorca. Els fitxers poden ser tractats per empreses encarregades de tractaments de dades i allotjaments web. Aquests proveïdors han subscrit contracte de serveis en el qual es comprometen a les mateixes condicions de tractament que imposa Museu de Menorca | Consell Insular de Menorca tal com exigeix la LOPD.

El nostre sistema utilitza galetes. Comproveu la nostra política d'ús.

Jurisdicció i lleis aplicables

L'usuari accepta que la legislació aplicable al funcionament d'aquest servei és l'espanyola. Qualsevol controvèrsia sobre la interpretació o aplicació d'aquestes clàusules seran competència dels jutges i tribunals del domicili del consumidor. En cas de clients residents fora de l'estat espanyol els tribunals competents seran els de Menorca.