Contacte
Fotos i vídeos
Avisos legals Privacitat i ús de cookies Mapa de la web
Desenvolupat per: KodeaWeb

L’ESCOLA D’ARQUEOLOGIA D’AMICS DEL MUSEU DE MENORCA

L’ESCOLA D’ARQUEOLOGIA  D’AMICS DEL MUSEU DE MENORCA

L'Associació d'Amics del Museu de Menorca realitza cada estiu, des de 1997 fins a l’actualitat, un curs d'arqueologia com a projecte estrella de l’entitat. Els objectius del curs estaven clars des del principi: contribuir al coneixement arqueològic de Menorca, col·laborar en l'excavació i consolidació d'edificis prehistòrics per millorar els nostres jaciments, així com formar totes les persones interessades en el tema. El perfil d'alumnes ha respost majoritàriament a joves universitaris de llicenciatures i graus d’història, arqueologia i restauració, però també hi han assistit persones amb perfils dispars i d’edats més avançades aficionades a l'arqueologia. Així successivament hem pogut conèixer i compartir el nostre ofici amb un seguit de persones amb interessos comuns que fàcilment han congeniat i que han acabat conformant grups inoblidables. Aquests grups en principi corresponien a persones de l’Estat espanyol, però progressivament s'hi han anat incorporant estrangers que han enriquit més, si és que és possible, l'experiència. Fins ara hi han participat belgues, francesos, italians, australians, xilens, argentins i nord-americans. Evidència de l'èxit formatiu i de l'esperit de l'Associació és la incorporació a l'equip de recerca permanent d'alguns dels alumnes més interessats.

Al marge dels alumnes del curs d'arqueologia pròpiament dit, hem gaudit de la inestimable col·laboració de nombroses persones voluntàries que cada any de manera altruista dediquen unes setmanes de les seves pròpies vacances al treball arqueològic.

Amics del Museu continuarà enguany les excavacions a la zona sud del poblat de Torre d'en Galmés; més concretament al pati davanter del cercle 6, excavació iniciada el 2013 i que cal resseguir. També intervindrem al gruixut tram de murada al qual el pati del cercle 6 s'adossa per la cara sud-est. Durant aquesta campanya estival és previsible que es podran finalitzar els àmbits 1 i 2, la zona central del pati, així com el prominent forat que domina la part nord d'aquesta zona central. Dit açò, què esperam d’aquesta campanya d’excavacions? Idò esperam estar en condicions de conèixer més sobre la funció econòmica i social de les estances que es distribueixen al voltant d'aquest edifici i també sobre l’evolució històrica de la part sud del poblat de Torre d’en Galmés. A més, l'excavació del tram de murada pot donar llum sobre moltes més dades no solament del recinte domèstic que excavam sinó també sobre els sistemes defensius durant la segona edat del ferro. Altrament és evident que pot ser molt interessant, però de difícil excavació, el buidament del gran gruix de material rocós i terrós que s'ha escolat durant el pas dels segles en el misteriós forat treballat per l'home que corona el pati del cercle 6. Cal dir que a dia d'avui ja planificam la manera més segura i pràctica de poder treballar-hi durant l'estiu. Hem de confessar, però, que ara per ara tenim molt poca informació sobre què és i de quan és aquest forat.

Emperò l’Escola d’Arqueologia d’Amics del Museu de Menorca no només realitza investigació arqueològica a l’aire lliure, consistent en l’excavació durant el matí, sinó que l’excavació vindrà al compàs de classes teòriques i pràctiques amb especialistes d'arreu, excursions i visites culturals, així com experiències de tot tipus a l'illa de les pedres, Menorca. A més, l'equip d'arqueòlegs de Torre d'en Galmés prepara noves activitats i nous cursos per al mes de setembre de 2016. Així doncs, volem engrandir l'oferta de cursos, per açò durant el setembre també es podran dur a terme cursos dirigits a la pràctica i l’estudi en el laboratori arqueològic: classificació i inventari de ceràmica, digitalització de planimetria, elaboració de bases de dades, etc. Amb aquesta nova proposta, en la qual també hi haurà tot tipus d'experiències al voltant del patrimoni arqueològic menorquí, s'ha volgut possibilitar que tothom pugui conèixer com és part del dia a dia dels arqueòlegs un cop tapada i acabada l' excavació arqueològica a l'aire lliure. A més a més, les persones interessades en ambdós cursos -el de juliol/agost i el de setembre- podran barrejar en un mateix curs les dues vessants més usuals de l'arqueologia moderna: la de camp i la de laboratori.

Amb tot, esperam amb moltes ganes, com cada any, poder acollir molts d'estudiants d'aquí, d'allà i de més enllà. La majoria d'ells, joves de totes les parts del món, àvids de viure experiències inoblidables amb l'Arqueologia i la Història -amb majúscules- i de conèixer un entorn cultural i natural que resulta idoni -Menorca- per a aquest tipus d'activitats.

Però, què ha fet Amics del Museu de Menorca al llarg de tots aquests anys? Quins objectius científics ha assolit? Quines han estat les estructures on l’associació ha treballat i què han aportat les nostres investigacions al coneixement del patrimoni arqueològic menorquí?

Les excavacions arqueològiques que ha anat desenvolupant Amics del Museu de Menorca des de l’any 1997 han aportat nombrosos resultats científics. L’associació ha treballat des de sempre en àmbits domèstics, excavant en primer lloc les restes d’una casa a Talatí de Dalt. Aquesta casa, molt ben conserva en alguns trams, ens ha permès conèixer una mica millor com eren els espais domèstics a la segona edat del ferro i també els seus usos posteriors, especialment en l’època romana de Menorca. Continuant les excavacions en àmbits domèstics, Amics del Museu inicià els seus treballs al jaciment de Torre d’en Galmés l’any 2000 excavant l’edifici 1, una casa talaiòtica també de la segona edat del ferro però molt modificada en època romana i especialment medieval islàmica. Les parets exteriors són les que conserven les petjades de l’època talaiòtica, mentre que l’interior està molt modificat per aquests usos posteriors. És possible que la casa seguís tenint una funció marcadament domèstica durant l’època romana, mentre que en època islàmica, gràcies a les excavacions, s’ha pogut saber que l’edifici fou utilitzat per a la realització de tasques industrials com la fosa de metalls. La casa aportà alguns materials interessants, entre els quals una peça de ceràmica que se sap, gràcies a les analítiques de continguts, que va contenir una espècie de puré fet amb cereals.

Les feines d’Amics del Museu van continuar entre 2005 i 2010 amb l’excavació del cercle 7, una casa talaiòtica molt ben conservada i datada entre els segles iv i iii abans de la nostra era. Les troballes al seu interior van ser espectaculars, perquè tot sembla indicar que la casa va ser abandonada de sobte i molts materials recuperats estaven en un estat de conservació excel·lent. Gràcies a això es va poder determinar l’ús de gairebé cada espai de la casa. Així doncs trobam diverses zones de treballs domèstics, com transformació d’aliments, emmagatzematge i realització de fil i teixit. A la vegada, la troballa més sorprenent va ser la de les restes de sis persones inhumades al pati. En relació amb aquesta excavació es va excavar el pati davanter del cercle 7, interpretat com una zona per a l’estabulació d’animals i possible transformació d’aliments. Dins el pati s’excavà també un sitjot, on aparegueren materials interessantíssims, com una peça coneguda com a asc de factura talaiòtica i el crani d’una vaca al damunt. Els darrers anys l’associació ha excavat el pati davanter del cercle 6 per seguir la línia científica marcada per Amics del Museu i per conèixer l’urbanisme i l’evolució històrica de Torre d’en Galmés en la vessant sud-est.

Autor: Amics del Museu de Menorca

Aquesta web és propietat de Museu de Menorca | Consell Insular de Menorca, amb direcció Avda. Doctor Guàrdia s/n | 07701 Maó - Menorca - Illes Balears i NIF S0733002J .

Política d'enllaços

Els links o enllaços amb altres pàgines web que apareguin en les pàgines de https://www.museudemenorca.com s'ofereixen a efectes merament informatius a l'usuari, de manera que https://www.museudemenorca.com no es responsabilitza sobre els productes, serveis o continguts que s'ofereixin o subministrin en les pàgines de destinació ubicats en un altre domini.

Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial

Tot el material que apareix a https://www.museudemenorca.com és propietat de Museu de Menorca | Consell Insular de Menorca i està protegit pels drets de propietat intel·lectual tal com s'estableix a la LPI. Qualsevol ús no autoritzat de forma expressa s'entendrà com a vulneració a aquests drets i podria donar lloc a les sancions pertinents. Queda, per tant, prohibida la reproducció, explotació, alteració, distribució i difusió pública dels continguts d'aquesta web sense els perceptius permisos de l'autor.

Protecció de Dades o Política de Tractament de Dades de Caràcter Personal

Les dades proporcionades a través del web són emmagatzemats en un fitxer de dades propietat de Museu de Menorca | Consell Insular de Menorca que ha estat declarat, com és perceptiu, a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. La finalitat d'aquestes dades serà exclusivament per realitzar la contractació del servei sol·licitat i per a notificació posterior de promocions o serveis en l'àmbit de la pròpia empresa. En cap cas seran cedides a terceres persones o empreses, llevat de les exigides per la Llei o empreses associades o col·laboradors de Museu de Menorca | Consell Insular de Menorca. Els fitxers poden ser tractats per empreses encarregades de tractaments de dades i allotjaments web. Aquests proveïdors han subscrit contracte de serveis en el qual es comprometen a les mateixes condicions de tractament que imposa Museu de Menorca | Consell Insular de Menorca tal com exigeix la LOPD.

El nostre sistema utilitza galetes. Comproveu la nostra política d'ús.

Jurisdicció i lleis aplicables

L'usuari accepta que la legislació aplicable al funcionament d'aquest servei és l'espanyola. Qualsevol controvèrsia sobre la interpretació o aplicació d'aquestes clàusules seran competència dels jutges i tribunals del domicili del consumidor. En cas de clients residents fora de l'estat espanyol els tribunals competents seran els de Menorca.